Laureaten M-Awards 2017 bekend

Nieuws

Mediawijs reikt voor de tweede keer op rij de M-Awards uit. De M-Awards zullen uitgereikt worden op 28 september 2017 tijdens het Vlaams Mediawijs Congres. Met de uitreiking van de M-Awards wil Mediawijs mediawijze initiatieven in Vlaanderen meer zichtbaarheid geven.

Er worden dit jaar vijf M-Awards uitgereikt:

 • Mediawijs Beleid: hieronder verstaan we een sociaal mediabeleid, privacypolicy binnen je organisatie, e-loket, …
 • Mediawijze Mediaproductie: hieronder verstaan we een programma, game, video, website van een bedrijf of organisatie. 
 • Mediawijs Onderzoek: onder onderzoek verstaan we: onderzoeksmonitor, onderzoeksproject, onderzoeksresultaat.
 • Mediawijs Schoolproject: hieronder verstaan we projecten die een school rond mediawijsheid heeft opgezet.
 • Mediawijs Educatief project: hieronder verstaan we vormingen, educatief materiaal, rondleidingen … van bedrijven, sociaal-culturele organisaties, …

De M-Awards werden gekozen door een onafhankelijke jury die bestond uit Jan De Craemer (Departement Onderwijs), Sofie De Cupere (GO!), Michel Walrave (Prof. Dr. MIOS Universiteit Antwerpen), Eva Lievens (Prof. Dr. Faculteit Rechten Universiteit Gent) en Mary Berkhout (Mediawijzer.net).

De 14 genomineerden (in alfabetische volgorde)

 • Able to Include (Thomas More Kempen) en CCL van KU Leuven 
  In het Able to Include project werkten 100 personen met een verstandelijke beperking in co-creatie met onderzoekers van Thomas More Kempen aan het ontwikkelen van apps om sociale media toegankelijker te maken. Door de integratie van het pictogrammenvertaalprogramma van CCL – KULeuven wordt het lezen en het sturen van berichten via Facebook en Whatsapp voor iedereen toegankelijk en wordt het sturen van pictogramberichten met de smartphone mogelijk.
   
 • ICT & Mediaplan (Basisschool Sint-Janscollege Visitatie)
  In onze basisschool bieden we onze leerlingen een rugzakje aan met ICT- en mediavaardigheden. Dit minimumaanbod maakt van onze leerlingen mediavaardige leerlingen. Elke klasleerkracht vult dit minimumaanbod aan met eigen initiatieven op basis van de eigen klasgroep.
   
 • Codescool (Odisee vzw)
  CodesCool ondersteunt Vlaamse basisscholen om codeklassen in te richten: naschoolse, laagdrempelige en gratis sessies waarbij leerlingen uit het 5e leerjaar worden gecoached in hun programmeervaardigheden. CodesCool wil zo de computationele vaardigheden naar de basisscholen brengen, leerkrachten opleiden en leerlingen betrekken die bij andere initiatieven uit de boot vallen.
   
 • Cybersimpel.be (Google en Test-Aankoop)
  Het internet is een fantastische omgeving om te ontdekken, te creëren en samen te werken. Maar om het optimaal te benutten, is het wel belangrijk dat je denkt aan je veiligheid. Het initiatief cybersimpel.be is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Google en Test-Aankoop. Het promoot een veiliger internet en stimuleert consumenten om zich beter te wapenen tegen de risico’s van het wereldwijde web.
  Een heel relevant onderwerp in België als je weet dat meer dan 60% van de Belgen weinig of niets afweet van veiligheid op het internet (volgens een enquête van studiebureau GFK in september 2016).
  We vinden dit vaak te complex, maar het is wel een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Daarom nemen Google en Test-Aankoop samen het initiatief cybersimpel.be, met als doel van het internet een veilige plek te maken voor iedereen. De tips en tools op deze site komen van pas om de vele mogelijkheden van het internet volop te benutten. Of je nu beginner bent of expert.
   
 • Digital Life Supporters (AG Insurance)
  Digital Talent Academy: een uniek ontwikkelprogramma waar we via de Digital Life Supporters module (Digital Cafés, Digital Discussions, inspirerende Keynotes, Digital Speeddating) bouwen aan een Digitale Cultuur vertrekkend vanuit de digitale leefwereld van onze medewerker en vanuit de overtuiging dat sharing en caring hand in hand samen gaan.
   
 • Doctoraat: De morele opvattingen van preadolescenten over online zelf-onthulling (Cemeso, VUB)
  Dit is een kwalitatieve studie van Cemeso-VUB van het morele begrip dat kinderen hebben over internetgebruik en –ervaringen, specifiek over zelf-onthulling. De resultaten geven een beeld van hoe praktijken en interpretaties van online zelf-onthulling bij preadolescenten gezien moet worden in het kader van ontluikende morele vaardigheden en groepsverbondenheid, een groeiende autonomie (ten opzichte van ouders) en/in een steeds socio-technisch en ethisch complexer wordende internetomgeving.
   
 • Iedereen veilig online (Gezinsbond en Child Focus)
  De Gezinsbond en Child Focus ontwikkelden met heel wat partners 5 interactieve modules voor ouders over: 'internet en privacy', 'gamen', 'sociale media', 'cyberpesten' en 'online relaties en seksualiteit'. Via getuigenissen van jongeren, ouders en experts, animatiefilmpjes, infographics, quiz, stellingen, … krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. Ze krijgen hierbij ook heel wat tips. Je kan de modules online raadplegen op www.veiligonline.be of ermee aan de slag gaan in een vorming.
   
 • Mediacoach: een opleiding voor duo's met en zonder beperking (Konekt en Digitaal.Talent @ Gent)
  Digitaal niet mee zijn is sociaal niet mee zijn. Met de opleiding ‘Mediacoach voor duo’s’ leiden we duo’s op tot mediacoach. Elk duo bestaat uit een persoon met een verstandelijke beperking die een passie heeft voor digitale media en een begeleider die digitale media wil inzetten in zijn werk. Als duo willen ze kun kennis en enthousiasme doorgeven. Zo willen ze mensen met een beperking helpen om deel te nemen in de digitale wereld.  
 • Mediawijs beleidsdocument voor sociale sector (Tonuso)
  Tonuso is een organisatie voor jeugdhulp in Brussel.  Binnen Tonuso hebben we een projectcel e-hulp en Mediawijsheid.  Hier wordt er fulltime ingezet in projecten rond mediawijsheid en e-hulp.  Dit gaat onder andere van vorming van de doelgroep tot meewerken aan een mediawijs beleid in de organisatie. Het Mediawijs beleidsdocument geeft handvatten in het opstellen van een mediawijs beleid in je welzijnsorganisatie. Een beleidsdocument van een 10 tal pagina's dat aanpasbaar is aan je eigen organisatie.
   
 • Met de school van toen naar de toekomst (Freinetschool De Sterrespits)
  3D-printen, dat lukt niet op school doen! Dit project toont het tegendeel aan; ook al had Freinetschool De Sterre-spits geen 3D-printer. Door op zoek te gaan naar andere organisaties, scholen, ouders leerden ze werken met Tinkercad en printen. Ze ontwikkelden voorwerpen die misschien gebruikt zullen worden in de klas van de toekomst. Maar het belangrijkste is dat ze nu sterkere samenwerkingsverbanden hebben met andere organisaties en een secundaire school. En ... Ultimaker schonk hen een 3D-printer. Nu zoeken ze open source programma's online en gaan er verder mee aan de slag.
   
 • MeToDi - Methodological toolkit voor uitgevers en ontwikkelaars van digitale leermaterialen (Mintlab, KU Leuven)
  De MeToDi-project heeft als doel de ontwikkeling van een methodologische toolkit ter ondersteuning van ontwikkelaars van digitaal (leer)materiaal. De toolkit biedt Vlaamse gamebedrijven en uitgeverijen een raamwerk om tools te ontwikkelen die leerkrachten en ouders digitaal ondersteunen in de (online) begeleiding van kinderen. Het betreft een samenwerking van ed+ict (UCLL) en Mintlab (KU Leuven, imec) met partners uit de industrie en het middenveld.
   
 • Samen digitaal en mediawijs aan de slag (Sint-Theresiacollege Kappele op den Bos)
  Samen mediawijs en digitaal aan de slag op het Sint-Theresiacollege. Hoe begin je aan mediawijsheid in een school met een chromebookproject? Hoe speel je in op de nood van de ouders, leerlingen en collega's? Ze bedachten  een positieve actie ‘Stop kwetsen met pesten’ waar leerlingen, leerkrachten en ouders bij betrokken werden en voorzien ondersteunende lessen/trajecten en infomomenten voor leerlingen en ouders rond media(opvoeding).
   
 • Sexy detectie!? Monitoring van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder adolescenten op sociale netwerksites (UA, MIOS)
  De onderzoeksgroep MIOS deed in het kader van het doctoraat van Kathleen Van Royen “Sexy detectie?! Monitoring van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder adolescenten op sociale netwerksites” onderzoek naar de prioriteiten en de wenselijkheid van automatische monitoring met een nadruk op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze volgden hierbij een multi-stakeholder benadering om zowel de bezorgdheden als de noden van jongeren in kaart te brengen. Hun idee van een 'reflectieve interface' waarbij grensoverschrijdend gedrag gedetecteerd wordt vooraleer het effectief gepost wordt en waar jongeren zelf kunnen beslissen of ze het al dan niet posten, trachtte tegemoet te komen aan de stem van jongeren en een balans te vinden tussen het recht op expressie enerzijds en het recht op bescherming anderzijds.
   
 • Superhero Games (JES vzw)
  Met de projectweken Super Herogames combineert het multimedialabo BEAM van JES een bij tieners populaire workshop - zelf videogames maken - met methodieken die zowel identiteitsontwikkeling, mediawijsheid, persoonlijke leefomgeving als populaire jeugdcultuur behandelen. Concreet ontwerpen en programmeren jonge tieners zelf videogames met hun superheld alter ego's als hoofdpersonages en hun eigen leefomgeving als arena. Tenslotte zijn de videogames online te spelen of te downloaden van de Google Playstore voor smartphones.