M-Awards Wedstrijdreglement

Artikel

Mediawijs reikt voor de derde keer op rij de M-Awards uit. Meedingen kan tot en met 16 augustus 2018, 12u 's middags, via het online formulier. De M-Awards zullen op 27 september 2018 uitgereikt worden.

De M-Awards willen straffe mediawijze initiatieven in Vlaanderen erkennen en meer zichtbaarheid geven. We zijn op zoek naar onderzoek, lesactiviteiten, educatieve pakketten, campagnes, video's, ... die een aspect van mediawijsheid in de kijker zetten. 

Dit jaar zullen er vijf M-Awards door de jury uitgereikt worden; 

 • M-Award voor Mediawijs Educatief Project
 • M-Award voor Mediawijze Mediaproductie
 • M-Award voor Mediawijs Schoolproject
 • M-Award voor Mediawijs Onderzoek
 • M-Award voor Mediawijs Beleid

Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement bevat in totaal 7 artikels.

Artikel 1: Wie kan indienen voor de M-Awards

Deelname aan de M-awards staat open voor alle Vlaamse of Brusselse Nederlandstalige organisaties organisaties die actief zijn in het bevorderen van mediawijsheid. De M-awards richten zich tot organisaties, maar beloont mediawijsheidsinitiatieven. Deelname kan dus enkel op basis van een initiatief. Individuen kunnen niet indienen en kunnen geen kans maken op een M-award.

Elke organisatie mag slechts één initiatief indienen om kans te maken op één van de vijf M-Awards.

 • In de conceptnota van 4 mei 2012 definieerde de Vlaamse regering mediawijsheid als "het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.”
   
 • Onder organisatie wordt hier verstaan: vzw, (boven-)lokale overheid (gemeenten, steden en provincies), OCMW, feitelijke vereniging, bibliotheek, school, onderzoeksgroep, expertisecel of bedrijf.
   
 • Onder initiatieven verstaat Mediawijs onder meer uitgevoerde praktijken, de ontwikkeling van tools en onderzoek. Bijvoorbeeld een mediaproduct, een onderzoeksproject en een onderwijsinitiatief (van kleuter-, lager-, secundair, hoger of volwassenenonderwijs).
  • Onder praktijken verstaat Mediawijs goede voorbeelden die een beschrijving geven van hoe je een mediawijs project in de praktijk kan aanpakken: begeleiding, evenement, hard- of software, lezingen, medialabs, openbare computerruimte, rondleiding, vorming ...
  • Onder tools verstaan we praktijkgericht materiaal dat je kan gebruiken om aan de slag te gaan: affiche, brochure, handleiding, game, lespakket, educatief materiaal, test, toolbox, video, website ...
  • Onder onderzoek verstaan we: onderzoeksmonitor (periodiek onderzoek dat trends in kaart brengt), onderzoeksproject (tijdelijke projecten waarin onderzoek de hoofdactiviteit vormt), onderzoeksresultaat (toegankelijke tekst waarin de belangrijkste vaststellingen uit een onderzoek staan beschreven).

Artikel 2: Voorwaarden voor de projecten/organisaties

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de selectieprocedure van de M-Awards moet het initiatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Mediawijze inhoud
  De mediawijsheidsinitiatieven hebben een duidelijke link met mediawijsheid. Ze handelen over het actief en creatief, kritisch en bewust aanwenden van media, zetten hiertoe aan of faciliteren dit. Het Mediawijs Competentiemodel is hier de leidraad. 
   
 2. Partnerschap
  Mediawijs stimuleert samenwerkingsverbanden tussen partners uit onderwijs, industrie, onderzoek, SCS, welzijn, overheid …
   
 3. Impact
  Het mediawijsheidsinitiatief heeft minstens de kiemen in zich om een maatschappelijke impact te helpen verwezenlijken. Het kan daarvoor ook een eerste stap zijn of een belangrijke aanvulling. Het initiatief speelt in op noden in het mediawijsheidsveld en heeft een meerwaarde voor de doelgroep.
   
 4. Vernieuwing
  De appreciatie van een mediawijsheidsinitiatief heeft ook te maken met de mate waarin er creatieve en/of vernieuwende praktijken, pakketten en/of tools worden voorgesteld. Het is belangrijk dat deze uniek zijn en vooralsnog niet in Vlaanderen aangeboden worden.
   
 5. Duurzaamheid
  Het mediawijsheidsinitiatief heeft ook na het projectjaar een effect. Het loopt verder of de resultaten worden nog minstens 2 jaar actief verspreid. De M-Awards staan open voor initiatieven die in 2017 en/of 2018 in uitvoering of afgelopen zijn. Initiatieven die nog niet in uitvoering zijn of die in of voor 2016 beëindigd werden, komen niet in aanmerking.

Indien er twijfels zijn of uw initiatief in aanmerking komt voor de M-Awards, neem dan contact op met info@mediawijs.be.

Initiatieven die uitgevoerd werden of worden met juryleden kunnen ook kans maken op een M-Award. Zij zullen tijdens de jurering van de specifieke M-Award niet betrokken worden.

Artikel 3: Hoe kan u indienen

De inschrijvingen voor de M-Awards lopen van mei 2018 tot en met 16 augustus 2018 's middags. Alle inschrijvingen worden elektronisch toegestuurd via het online formulier op Mediawijs.

De vragen in het formulier kan je hier terugvinden. 

Enkel inschrijvingen die ons tijdig bereiken komen in aanmerking.

Alle rubrieken van het formulier moeten ingevuld zijn. Indien op bepaalde vragen geen antwoord gegeven kan worden, moet dit gemotiveerd worden. Indien gedeelten in het formulier ongemotiveerd blanco zijn, dan komt het project niet in aanmerking om mee te dingen naar een M-Award.

Artikel 4: Jurering

Mediawijs stelt een vakjury samen. De jury selecteert de winnaars, uit de lijst van de ingediende projecten die tegemoet komen aan de voorwaarden omschreven in de artikels 2 en 3.

Het oordeel van de jury is bindend. De uitslag kan niet worden betwist en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

In de jury zetelen:

 • Jan De Craemer (Departement Onderwijs)
 • Wouter De Meester (Digipolis Gent)
 • Leo Van Audenhove (imec-SMIT-VUB en Directeur Mediawijs)
 • Michel Walrave (Universiteit Antwerpen)
 • Sofie Decupere (G-O)
 • Tom Van Hoey (Konekt)
 • Andy Demeulenaere (Secretaris)

Artikel 5: Categorieën

Er worden door de jury vijf M-Awards uitgereikt:

 • één voor Mediawijs Educatief Project
  hieronder verstaan we vormingen, educatief materiaal, rondleidingen … van bedrijven, sociaal-culturele organisaties, …

 • één voor Mediawijze Mediaproductie
  hieronder verstaan we een programma, game, video, websit, campagne, ... van een bedrijf of organisatie.

 • één voor Mediawijs Schoolproject
  hieronder verstaan we projecten die een school rond mediawijsheid heeft opgezet.

 • één voor Mediawijs Onderzoek
  onder onderzoek verstaan we: onderzoeksmonitor, onderzoeksproject, onderzoeksresultaat.

 • één voor Mediawijs Beleid
  hieronder verstaan we een sociaal mediabeleid op school, privacypolicy binnen je organisatie, e-loket, …

De lijst van genomineerden uit deze categorieën zal bekend gemaakt worden op de website van Mediawijs op 11 september 2018. De M-Awards zullen uitgereikt worden in de late namiddag op 27 september 2018 in het Google Atelier in BeCentral te Brussel (vlakbij Brussel Centraal).

Artikel 6: Prijzen

Per categorie wordt een aangepaste prijs (geen geldprijzen) aangeboden voor vorming binnen de organisatie, zoals een workshop van derden over een mediawijs thema, een ticket voor een extern congres ... ter waarde van 350 euro. De prijs moet voor eind december 2018 gefactureerd worden. 

Artikel 7: Toestemming

Door deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement, alsook met elke beslissing die Mediawijs daarover neemt.

Formulier

De inschrijvingen voor de M-Awards lopen vanaf mei 2018 tot en met 16 augustus 2018 's middags. Alle inschrijvingen worden elektronisch toegestuurd via het online formulier op Mediawijs.

De vragen in het formulier kan je hier terugvinden. 

Enkel inschrijvingen die ons tijdig bereiken komen in aanmerking.

Timing

M-Awards Timing                                                   
Oproep Mei
Indienen initiatief Mei 2018 tot en met woensdag 16 augustus 2018- 12u ‘s middags
Selectie genomineerden M-Awards door jury 4 september 2018
Bekendmaking genomineerden M-Awards 11 september 2018
Bekendmaking winnaars

27 september 2018